"VIAPLAN עוסקת בתחומים הקשורים לתכנון הסביבה הבנויה והפתוחה ובפעילות האנושית המתנהלת בה."

עדכונים אחרונים

ינואר 14, 2015

דחיית מועד פתיחת קורס תכנון אורבני (מחזור ב)

לידיעתכם, ההרשמה נמשכת לקורס היבטים...

ינואר 12, 2015

כנס דיור ותכנון בלוד

ביום חמישי 22.1.5 בשעות 17:00-20:30 יתקיים כנס משותף של...

דצמבר 11, 2014

קורס היבטים קהילתיים-חברתיים בתכנון (מחזור ב)

Viaplan שמחה לעדכן שבתחילת 2015 יפתח מחזור ב של הקורס...

להמשך