"VIAPLAN עוסקת בתחומים הקשורים לתכנון הסביבה הבנויה והפתוחה ובפעילות האנושית המתנהלת בה."

עדכונים אחרונים

נובמבר 17, 2015

וואדיות חיפה

כחלק מהליך שיתוף הציבור לתוכנית האב למדיניות...

נובמבר 17, 2015

*** עוברים דירה ***

בימים אלה אנו מתחדשים באתר חדש המותאם למכשירים חכמים. סליחה על אי הנוחות, ותודה על ההבנה נשוב בקרוב לאחר המהפך (-:

נובמבר 17, 2015

ועידת עכו לעירוניות

Viaplan לוקחת חלק במחקר על בחינת מדדי איכות וציפוף...

להמשך