"VIAPLAN עוסקת בתחומים הקשורים לתכנון הסביבה הבנויה והפתוחה ובפעילות האנושית המתנהלת בה."

עדכונים אחרונים

יוני 15, 2014

תובנות מהפורום העירוני העולמי שהתקיים במדיין, קולומביה

ביום א' 22.6.14 יתקיים יום עיון, סיכום הפורום, WUF7, אשר...

אפריל 7, 2014

Viaplan בכנס האורבני העולמי (WUF) במדיין, קולומביה

חגית נעלי יוסף במשלחת הישראלית לכנס האורבני...

מרץ 24, 2014

מפגש שיתוף ציבור בנושא קידום תחבורה ציבורית בעוספיא

שיתוף ציבור עושים גם עם נוער ותלמידים ומדהים עד...

להמשך