"VIAPLAN עוסקת בתחומים הקשורים לתכנון הסביבה הבנויה והפתוחה ובפעילות האנושית המתנהלת בה."

עדכונים אחרונים

יוני 15, 2014

תובנות מהפורום העירוני העולמי שהתקיים במדיין, קולומביה

ביום א' 22.6.14 יתקיים יום עיון, סיכום הפורום, WUF7, אשר...

אפריל 7, 2014

Viaplan בכנס האורבני העולמי (WUF) במדיין, קולומביה

חגית נעלי יוסף במשלחת הישראלית לכנס האורבני...

אפריל 1, 2014

שיתוף ציבור – ותיקים בקצרין

במסגרת תכנית חיים בגיל אנו מקדמים תכנית אב...

להמשך