"VIAPLAN עוסקת בתחומים הקשורים לתכנון הסביבה הבנויה והפתוחה ובפעילות האנושית המתנהלת בה."

עדכונים אחרונים

אוקטובר 2, 2014

התחדשות עירונית – קידום תכנון ע"י עמידר

Viaplan מצטרפת לצוות תכנון לקידום תכניות בניין עיר...

להמשך