"VIAPLAN עוסקת בתחומים הקשורים לתכנון הסביבה הבנויה והפתוחה ובפעילות האנושית המתנהלת בה."

עדכונים אחרונים

דצמבר 11, 2014

קורס היבטים קהילתיים-חברתיים בתכנון (מחזור ב)

Viaplan שמחה לעדכן שבתחילת 2015 יפתח מחזור ב של הקורס...

דצמבר 8, 2014

אורבניזם חברתי – רעיונות לישראל בעקבות הכנס האורבני העולמי

בימים אלו יצאה הקליניקה האורבנית עם דו"ח מקיף...

דצמבר 8, 2014

לקראת התחדשות עירונית בשכונת "בנית" לוד

בימים אלו Viaplan הוציאה מסמך המספק כלים למתכננים,...

להמשך